Tag Archives: màu sắc trong tinh dầu

Tinh dầu và hệ màu sắc Charka. Ứng dụng của liệu pháp hương thơm phần 1

Liệu pháp bằng màu sắc là liều thuốc giúp xoa dịu thể trạng và tinh thần. Để sử dụng đúng “phương thuốc”này bạn cần hiểu rõ các đặc điểm, thuộc tính và cách áp dụng nó. Y học hiện đại đã chứng minh rằng màu sắc có một số tác dụng tích cực lên hệ […]