Tag Archives: bụi mịn

Hiểu về sát thủ vô hình bụi mịn và cách phòng tránh

Vấn đề ô nhiễm đã tồn tại ở các thành phố lớn từ rất lâu nhưng đa số người dân ít ý thức được sự nguy hiểm của các yếu tố ô nhiễm, trong đó có thành phần lớn bụi mịn PM2.5 BỤI MỊN PM2.5 LÀ GÌ? Hiểu một cách đơn giản, bụi mịn PM2.5 […]