Tag Archives: Chống muỗi với tinh dầu

Cách phòng chống và giải quyết dịch sốt xuất huyết với tinh dầu

❗️Muốn giải quyết triệt để nạn muỗi, cụ thể hơn là nạn dịch sốt xuất huyết ta cần tuân thủ và làm tốt ở cả 3 GIAI ĐOẠN: TRƯỚC khi bị muối đốt, TRONG khi bị muối đốt, SAU khi bị muối đốt. ♦TRƯỚC KHI BỊ MUỖI ĐỐT: tạo cho bản thân và gia đình […]