Hiển thị một kết quả duy nhất

Tất cả những nguyên vật liệu, đồ dùng, thiết bị cần thiết liên quan đến việc làm mỹ phẩm

Khuôn silicon làm xà phòng

Khuôn xà phòng 2 phần hình chữ nhật

100,000

Khuôn silicon làm xà phòng

Khuôn xà phòng 6 ô hình bông hoa

Khuôn silicon làm xà phòng

Khuôn xà phòng 6 phần hình chữ nhật

150,000

Khuôn silicon làm xà phòng

Khuôn xà phòng nhỏ 100% handmade

20,000

Chai lọ mỹ phẩm

Lọ gốm tinh dầu 2ml

10,000

Chai lọ mỹ phẩm

Lọ treo tinh dầu dây da lộn

30,000